Bij deze leg ik…Anne Etc vast dat ik me er persoonlijk voor inzet een positieve lifestyle te hanteren in deze samenleving zoals men van iedereen zou moeten verwachten..

Ten tijde van nood ben ik me ervan bewust dat iedereen ook al is men soms onwetend van hun eigen normen en waarden mijn steun en hulp nodig kan hebben.. wat ik zal geven daar waar nodig word geacht..
Ten tijde van vreugde… die steeds zeldzamer is geworden leg ik hierbij vast dat ik er op mijn verantwoordelijke manier mee om zal gaan om deze vreugde in stand te kunnen houden..
Samen met de mensen die dicht bij mij staan zullen wij zoveel mogelijk dit ideaalbeeld proberen te realiseren..
Dan rest nu nog de clausule 1,12a.. menselijkheid..
De samenleving en ik, Anne Etc zijn overeen gekomen dat waar inzet word verwacht.. er ook fouten kunnen gemaakt worden… wat we nu bepalen als zijnde onopzettelijke misvattingen.. hiervoor treffen we enkel het excuus… en gaan wij er gezamelijk van uit dat er verdere oplettendheid word geboden..
Er zullen bij onopzettelijke re-acties dus geen sancties volgen.. maar wel extra alertheid door beiden…

Getekend… Anne-Etc